12 χρόνια μαζί

Η Εταιρία Nikolaos Kalamaras GmbH κλείνοντας την 12ετή λειτουργία της (από το 2000) στο χώρο των τροφίμων - ποτών καθώς και γενικά στο χώρο τις Ελληνικής εστίασης έχει ήδη επιτύχει την παρουσία της σε όλη την κεντρική Βαυαρία και την πλήρη κάθετη εγκατάσταση της στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της.

Η εταιρία μας συνεχώς εξελίσσεται και αναζητά νέα προϊόντα που θα βοηθούν τους συνεργάτες της να διαφοροποιηθούν σε σχέση με τους ανταγωνιστές τους και θα τους παρέχουν συγκριτικά πλεονεκτήματα στην αγορά. Με τον ιδιόκτητο στόλο της από 15 φορτηγά ψυγεία και με ένα τμήμα πωλήσεων από 6 πωλητές καλύπτει το σύνολο της περιοχής της σε ακτίνα 400 km της Νυρεμβέργης.

Ατενίζοντας το μέλλον θέτει ακόμα υψηλότερους στόχους.
Όραμα και στόχος μας, είναι να είμαστε μια επιτυχημένη Ελληνική εταιρεία του κλάδου μας.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους πελάτες μας για την εμπιστοσύνη που μας δείχνουνε όλα αυτά τα χρόνια.

Kalamaras Nikolaos

 

12 Jahre Zusammenarbeit

Nikolaos Kalamaras GmbH: Das auf Lebensmittel- und Getränke spezialisierte Unternehmen wurde vor 12 Jahren gegründet und ist an diverse Standorte in Zentral-Bayern vertreten.

Unsere Firma entwickelt sich ständig weiter und sucht nach innovativen Produkten um sich zum Einen von ihren Wettbewerbern zu differenzieren und zum Anderen um Wettbewerbsvorteile auf dem Markt zu erlangen.

Mit seiner firmeneigenen Flotte von 15 Kühlfahrzeugen und 6 Mitarbeiter in der für den Vertrieb zuständige Abteilung, erstreckt sich das Unternehmen in einem Umkreis von 400 km rund um Nürnberg.

Mit Blick auf die Zukunft werden noch höhere Ziele angestrebt.
Ziel ist es, ein erfolgreiches führendesgriechisches Unternehmen in unserer Branche zu sein.

Wir bedanken uns auf diesem Wege für das Vertrauen unserer Kunden in all diesen Jahren.

Kalamaras Nikolaos